BIDANG PENGAJIAN UTAMA

a Rajah memaparkan trend keluaran graduan 2006 – 2017 mengikut bidang pengajian utama, iaitu bidang Sastera & sains sosial, Sains, Teknik, ICT dan Pendidikan.