PENYERTAAN IPT DALAM SKPG 1

a
Rajah di bawah memaparkan trend keluaran dan kadar respons bagi SKPG 1 2006 - 2017.

Nota:
b Bilangan graduan pada kajian ini berkemungkinan besar adalah berbeza dengan jumlah keluaran sebenar memandangkan penyertaan IPTS dalam SKPG I adalah tidak sepenuhnya.
b Pada tahun 2013, Kolej Universiti Tunku Abdul Rahman (KUTAR) bertukar kategori ipt daripada UA kepada IPTS.