PENDAPATAN BULANAN

a
Rajah dibawah memaparkan kumpulan pendapatan bulanan (termasuk elaun) responden warganegara bagi tahun 2006 – 2017.

Nota:
b Kategori pilihan peringkat pengajian adalah Ph.D, Sarjana, Ijazah Pertama, Diploma, Sijil dan peringkat lain (merangkumi peringkat diploma lepasan ijazah, sijil lepasan ijazah, diploma lanjutan dan profesional).

Pilihan Peringkat Pengajian :