PERINGKAT PENGAJIAN

a Rajah memaparkan trend keluaran graduan 2006 – 2017 mengikut peringkat pengajian. Paparan mengikut taraf warganegara adalah bagi graduan Ph.D dan sarjana sahaja.

a Jadual pula memaparkan trend keluaran graduan 2006 – 2017 bagi peringkat pengajian pilihan mengikut kategori IPT.

Nota: Kategori pilihan peringkat pengajian adalah Ph.D, Sarjana, Ijazah Pertama, Diploma, Sijil dan peringkat lain (merangkumi peringkat diploma lepasan ijazah, sijil lepasan ijazah, diploma lanjutan dan profesional).

Pilihan Peringkat Pengajian :


Trend Graduan bagi Peringkat Pengajian Ph.D dan Kategori IPT Bagi Tahun 2006 - 2017