KADAR BEKERJA DLL

a Rajah di bawah memaparkan trend kadar bekerja dll bagi tahun 2006 - 2017 yang melibatkan responden WARGANEGARA sahaja.

Nota:
b Bekerja dll merangkumi responden yang bekerja, melanjutkan pengajian, meningkatkan kemahiran dan menunggu penempatan pekerjaan.
b Dapatan status pekerjaan hanya memberi gambaran status pekerjaan mereka ketika kaji selidik dijalankan dan tidak memberi gambaran status pekerjaan graduan selepas itu.
b Kategori pilihan peringkat pengajian adalah Ph.D, Sarjana, Ijazah Pertama, Diploma, Sijil dan peringkat lain (merangkumi peringkat diploma lepasan ijazah, sijil lepasan ijazah, diploma lanjutan dan profesional).

Pilihan Peringkat Pengajian :