PENGENALAN

Info Ringkas Kajian Pengesanan Graduan (Tracer Study)
a  Mula dijalankan pada tahun 2006 secara atas talian menggunakan Sistem Kajian Pengesanan Graduan atau lebih dikenali sebagai SKPG 1. 
a Dijalankan bersempena musim konvokesyen institusi masing-masing. Tempoh antara tamat pengajian dan tarikh IPT mengadakan majlis konvokesyen adalah berbeza-beza, majoritinya adalah dalam tempoh enam bulan. 
a Objektif kajian adalah bagi meninjau tahap kebolehdapatan pekerjaan graduan negara dan persepsi mereka terhadap keberkesanan program akademik serta sistem penyampaian di institusi pengajian tinggi (IPT) masing-masing. 
a Semua maklumat pada laman ini adalah merujuk kepada maklumat yang diberikan oleh graduan ketika musim konvokesyen. Oleh itu, dapatan ini tidak memberi gambaran sebenar tahap penggangguran dalam kalangan graduan dan tidak memberi gambaran status pekerjaan graduan selepas itu. 


Antara maklumat yang boleh diperolehi daripada sistem ini adalah :

B Penyertaan IPT dalam SKPG 1
Trend keluaran graduan dan kadar respons dalam SKPG 1, 2006 - 2017. Juga memaparkan bilangan graduan dan responden mengikut kategori IPT.
[Seterusnya... ]

B Peringkat Pengajian
Trend keluaran graduan mengikut peringkat pengajian dan kategori IPT bagi tahun 2006 – 2017.
[Seterusnya.... ]

B Bidang Pengajian Utama
Trend keluaran graduan mengikut lima (5) bidang pengajian utama bagi tahun 2006 – 2017.
[Seterusnya.... ]

B Status Pekerjaan
Trend Trend kadar bekerja dan lain-lain bagi responden WARGANEGARA tahun 2006 – 2017 secara keseluruhan dan mengikut peringkat pengajian.
[Seterusnya.... ]

B Taraf Pekerjaan
Trend taraf pekerjaan responden warganegara bagi tahun 2006 – 2017 mengikut peringkat pengajian pilihan.
[Seterusnya.... ]

B Pendapatan Bulanan
Trend pendapatan bulanan responden bagi tahun 2006 – 2017 mengikut peringkat pengajian pilihan.
[Seterusnya.... ]

B Sektor Pekerjaan
Trend sektor pekerjaan responden warganegara bagi tahun 2006 – 2017 mengikut peringkat pengajian pilihan.
[Seterusnya.... ]