GLOSARI ISTILAH DAN SINGKATAN
MedanKeterangan
Bekerja dllmerangkumi responden yang menyatakan mereka bekerja, melanjutkan pengajian, meningkatkan kemahiran dan menunggu penempatan pekerjaan ketika kajian dijalankan
Graduanmahasiswa yang akan menerima ijazah pada hari penyampaian ijazah (majlis konvokesyen)
ICTTeknologi maklumat & komunikasi
ILJTMInstitut Latihan di bawah Jabatan Tenaga Manusia
IP MARAInstitut Pendidikan MARA
IPTInstitusi Pengajian Tinggi
IPTSInstitusi Pengajian Tinggi Swasta
Kadar responsbilangan responden dibahagi bilangan graduan pada tahun tersebut [(bil.graduan/bil.responden) x 100]
KBSInstitut Kemahiran di bawah Kementerian Belia dan Sukan
LLelaki
Nisbah (L:P)nisbah seorang graduan lelaki kepada bilangan graduan perempuan (1:bil. perempuan/bil. lelaki)
PPerempuan
Peringkat lainmerangkumi peringkat diploma lepasan ijazah, sijil lepasan ijazah, diploma lanjutan dan profesional
Ph.DDoktor Falsafah
Respondengraduan yang menyertai Kajian Pengesanan Graduan
UAUniversiti Awam