PROGRAM PENGAJIAN GRADUAN (WARGANEGARA) BAGI IJAZAH PERTAMA 2009- 2017

Jadual dibawah memaparkan bilangan graduan mengikut program pengajian 2009 - 2017 yang melibatkan graduan WARGANEGARA dan IJAZAH PERTAMA sahaja. Sila klik pada tahun dan program pengajian untuk melihat lebih lanjut mengenai program pengajian dan tahun pilihan.

Program Pengajian2009 Bil.2010 Bil.2011 Bil.2012 Bil.2013 Bil.2014 Bil.2015 Bil.2016 Bil.2017 Bil.
Undang-undang 1,427 1,621 1,964 2,147 2,120 2,375 2,166 2,499 2,280
Sastera/sains sosial 6,266 6,143 6,299 5,411 5,247 5,504 5,703 6,410 7,534
Pengangkutan 170 203 224 288 309 336 328 467 503
Pentadbiran perniagaan/perdagangan 4,730 4,382 5,624 5,190 6,111 7,528 7,648 9,498 10,225
Pengurusan/pengurusan sumber manusia 4,867 4,590 4,601 4,730 7,123 8,535 5,987 8,266 8,398
Ekonomi 2,189 1,955 2,191 1,822 1,733 1,747 1,744 1,930 1,965
Perakaunan 4,092 4,965 5,143 6,012 6,102 5,977 5,944 7,367 8,013
Pemasaran dan jualan/pengiklanan 2,337 2,740 2,516 2,252 1,964 2,809 2,277 3,163 3,290
Kewangan/perbankan/insurans/pelaburan/hartanah 3,478 3,934 4,437 4,668 4,393 3,544 4,658 6,164 6,572
Pengurusan teknologi pejabat/pengurusan maklumat 1,862 2,139 2,336 2,483 2,356 2,549 2,003 3,519 2,659
Kewartawanan dan komunikasi 1,722 2,349 2,415 2,293 2,428 2,388 2,272 3,361 2,973
Pengajian Islam 1,919 2,241 2,373 2,218 1,406 2,517 3,202 2,957 3,264
Pelancongan/hospitaliti/makanan dan minuman 1,127 1,192 1,389 1,720 1,969 2,042 1,414 2,180 2,103
Seni halus/reka/muzik/teknologi kreatif 1,372 1,451 1,844 2,076 2,247 2,247 2,157 3,303 2,747
Hubungan antarabangsa/diplomasi 327 312 265 327 308 385 303 300 404
Sains tulen 1,367 1,302 1,294 1,208 1,457 1,510 1,280 1,222 1,551
Sains gunaan 6,563 6,725 6,420 6,545 5,381 6,059 6,795 8,086 7,720
Farmasi 589 676 749 832 869 1,066 1,030 1,374 1,354
Perubatan 1,211 1,800 2,044 2,289 2,280 2,807 2,807 3,547 3,842
Pergigian 188 226 244 327 387 443 458 623 633
Lain-lain perubatan 282 307 341 913 605 555 421 592 925
Veterinar 84 82 115 126 128 159 174 188 159
Kejururawatan/sains kesihatan 838 1,466 1,665 2,423 2,204 2,344 2,257 2,544 2,590
Pertanian/perhutanan/perikanan/alam sekitar 1,458 1,603 1,665 1,658 1,625 1,803 1,760 2,035 2,124
Sains sukan 260 370 394 401 379 508 339 578 617
Kewangan/perbankan/insurans/pelaburan/hartanah 89
Sains gunaan 27
Lain-lain perubatan 38
Aeroangkasa 99 100 78 89 88 96 93 377 402
Kejuruteraan awam 2,616 2,746 3,070 3,318 2,982 3,089 2,887 2,967 3,119
Kejuruteraan elektrik/elektronik/telekomunikasi 4,210 4,937 5,204 5,444 5,039 4,576 4,997 5,680 6,220
Kejuruteraan mekanikal/mekatronik 3,656 4,215 4,571 5,099 4,942 4,864 4,824 5,720 5,613
Kejuruteraan kimia 1,513 1,576 1,956 2,240 2,241 2,130 1,864 2,309 2,667
Lain-lain kejuruteraan 356 429 824 832 1,301 1,570 1,936 1,410 2,031
Skilled trades 21 27 25
Seni bina/bangunan/ukur bahan/ukur tanah 3,319 3,577 3,703 3,978 4,035 3,834 3,112 4,399 4,965
Sains komputer 1,258 1,163 1,050 1,224 1,115 1,266 1,552 2,218 2,835
Aplikasi komputer/pembangunan perisian 1,102 1,211 1,267 1,466 1,291 1,313 1,068 1,687 1,202
Rangkaian dan perkakasan 541 522 685 683 723 562 630 701 741
Reka bentuk komputer dan grafik 695 1,045 1,092 1,036 899 1,139 1,239 1,338 1,262
Analisis sistem 64 26 56 55
Teknologi maklumat dan lain-lain 3,542 2,426 2,800 2,546 2,962 2,369 3,000 3,456 3,400
Pendidikan sains 2,968 2,856 1,028 848 964 486 935 550 430
Pendidikan matematik 1,820 2,281 837 926 1,297 423 1,923 1,038 406
Pendidikan sastera & sains sosial 3,159 4,762 2,509 3,040 3,132 2,271 5,679 7,060 2,795
Pendidikan kepengetuaan 130 33 27 18
Pendidikan TESL 2,105 2,009 1,102 925 558 616 1,118 888 883
Pendidikan kaunseling 417 424 315 560 200 149 258 247 270
Pendidikan seni muzik 37 245 264 316 291 33 169 89 53
Pendidikan Islam 267 574 1,001 1,163 1,342 180 1,421 1,016 680
Pendidikan sukan 551 1,182 341 228 332 406 922 492 427
Pendidikan IT 212 1,016 136 51 38 271 304 181 138
Pendidikan teknik & vokasional 260 236 166 102 170 90 1,133 435 1,041
Pendidikan kejuruteraan 295 258 64 48 65 108 186 49 12
Pendidikan khas 311 1,090 431 260 227 188 1,095 732 635
Pendidikan sains pertanian 50 29 112 49 163 120 115 62 66
Pendidikan bahasa Cina 332 293 423 557 23 2,436 851 469
Pendidikan bahasa Tamil 176 154 166 193 36 786 43 39
Pendidikan bahasa Melayu 361 364 2,435 1,917 1,840 211 4,537 3,948 1,656
Pendidikan bahasa Inggeris 143 481 482 418 448 60 529 586 404
Pendidikan bahasa Arab 11 1 28 45 59 23 23 65 70
8