Log Masuk

Log Masuk Bagi Konvokesyen Tahun 2018/Login For Convocation Year 2018

Soal selidik ini sangat mudah untuk diisi dan tidak akan mengambil masa yang panjang. Ia tidak mempunyai jawapan yang betul atau salah, cuma jawapan yang berkaitan dengan anda. Semua maklumat yang diisi dalam sistem ini adalah rahsia.
No. Kad Pengenalan / Pasport / Tentera :  
* cth. No. K/P :790912016655
* cth. No. Tentera/Polis : R0051724
* No.Pasport bagi bukan warganegara. Sila gunakan No Pasport semasa anda di Institusi.
Sila pastikan tarikh akses kajian anda DI SINI
Institusi :    
Nama Institusi :  
 
 

Log Masuk Bagi Konvokesyen Tahun 2019/Login For Convocation Year 2019

Klik di sini untuk log masuk SKPG1 bagi tahun berkonvokesyen 2019.
Please click/login here For Convocation Year 2019